Samen eten maakt gelukkiger

Diverse onderzoeken tonen aan dat samen eten gelukkiger maakt. O.a. Dunbar publiceerde hier in 2017 een onderzoek over. Je kunt het je vast wel voorstellen. Als je alleen bent, heb je minder plezier in het eetmoment dan samen. Voor ons geldt dit natuurlijk net zo goed als voor de bewoners.

Waarom maakt samen eten gelukkiger?

Je wordt gelukkiger op drie vlakken.

  1. Saamhorigheid
  2. Mensen kennen
  3. Eigen gevoel

Saamhorigheid

Door je onderdeel te voelen van de woonkamer waar je woont, worden mensen meer tevreden met hun leven en meer betrokken bij de afdeling.

Mensen kennen

Hoe meer je samen eet, hoe beter je de mensen leert kennen. Al kunnen mensen vaak geen hele gesprekken meer voeren met hun medebewoners of soms wat kunnen mokken tegen elkaar; toch kunnen er vriendschappen ontstaan. Mensen die meer vrienden hebben, zijn minder vatbaar om ziek te worden bijvoorbeeld volgens Oesch & Dunbar 2015. Ook kunnen ze gelukkiger zijn.

Eigen gevoel

Door te eten en dan ook nog eens met mensen samen, wordt er endorfine aangemaakt in je lijf. Dit stofje is hetzelfde wat vrij komt als je bijvoorbeeld sport. Het werkt dus direct door in iemands lichaam! Wist je dat je met meer endorfine in je lijf minder pijn ervaart? Daarnaast laten meerdere studies ook nog zien dat mensen meer eten als je samen eet. Ook voor het verkleinen van de kans op ondervoeding is het dus een belangrijk element.

De praktijk

In de praktijk zie je verschillende redenen waarom mensen toch soms alleen eten. Ze kunnen niet meer uit bed, ze moeten minder prikkels hebben bij het eten, er wordt gepest onderling, mensen zijn op een andere tijd opgestaan, ze stellen het zelf voor om alleen te eten op de kamer of een speciaal dieet was op een andere tijd klaar. Natuurlijk is het soms prima om eens alleen te eten. Dat kan incidenteel. We stimuleren toch dat de nadruk ligt op samen eten.

Stimuleer kleinere groepjes aan tafel

Het kan zijn dat je in de woonkamer met 10 bewoners eet aan een grote tafel. Als de wens bij jou vaak is dat mensen graag alleen eten, probeer dan eerst te ontdekken wat dat is. Is dat de drukte of speelt er iets anders? Kijk hoe je daar kleine stapjes in kunt doen om het op te lossen. Kijk of je tafels uit elkaar kunt halen en mensen met 3, 3 en 4 personen aan tafel kunt laten gaan.

Herken pesten

In 20% van de gevallen worden mensen gepest, geven bewoners landelijk aan. Zorgprofessionals schatten dat zelfs op 40%. De kans is dus groot dat dat bij jou op de afdeling ook gebeurt. Natuurlijk is het niet leuk om aan tafel te zitten met een pester. Hoe herken je dat er gepest wordt? Meestal durven slachtoffers van pestgedrag dit niet goed aan te geven. Ook kan het zijn dat ze dat niet meer kúnnen aangeven. Het is daarom van belang om alert te zijn op symptomen en patronen.

Enkele voorbeelden:

– Iemand is vrijwel voortdurend alleen

– Anderen luisteren niet naar de betreffende persoon of hij wordt genegeerd

– De oudere ziet er angstig en onzeker uit

Lees het artikel van het Nationaal Ouderenfonds door, waar meer over pesten wordt geschreven.

Probeer er zelf bij te eten

Kijk of het lukt om zelf eens aan te schuiven bij degene die graag alleen eet. Daarna weet je vast en zeker wat er aan de hand is en heb je dat eetmoment waarschijnlijk al een hoogtepunt van gemaakt voor de bewoner!

Zet familie in

Zie je een meneer vaak alleen eten, omdat dat zijn wens is? Zorg er samen met het verzorgend personeel voor dat je dit zo snel mogelijk terugkoppelt aan de familie. Raad aan dat zij eens mee-eten. Ze kunnen desnoods zelf een broodje meenemen als het lastig is in jouw organisatie om hetzelfde te eten. Maar zo kunnen zij hier ook aandacht aan besteden.

Gerelateerde artikelen

Gelukkig zijn kun je leren

Wetenschappers leren ons dat ongeveer 50% van ons geluk wordt bepaald bij de geboorte, 10% door onze omgeving en maar liefst 40% door het trainen van onze hersenen. Met andere woorden: gelukkig zijn kun je leren, dus tijd om daarin te duiken!

Fris & Fruitig

De nieuwe maand gaat over Fris & Fruitig. We staan erbij stil dat je 2 x per dag een stuks fruit eet en aanbiedt aan de bewoners. Ook hebben we het over ‘ruikt het fris & fruitig’, het effect van geur. Ook hebben we het over Fris & Fruitig voelen. Oftewel, ben je lekker energiek. Met deze laatste starten we we vandaag in de nieuwe maand!